Latvijas Farmaceitu biedrība

Adrese:Pils iela 21, Rīga, LV1050
Vadītājs:prezidente Kitija Blumfelde, sekr. A.Klāsone
Telefons:67280522, f.67502572
Epasts:lfb@farmaceitubiedriba.lv
Mājas lapa:lfb@farmaceitubiedriba.lv