Fizioterapijas un cits radniecīgs speciālists

Strižko Jurijs