Fizioterapijas un cits radniecīgs speciālists

Piebalgs Agris