Fizioterapijas un cits radniecīgs speciālists

Kolomijecs Pāvels