Fizioterapijas un cits radniecīgs speciālists

Bērzs Jānis